FAQ

1. Czy cena kursu obejmuje podręczniki?

Podręczniki (zeszyt ćwiczeń, podręcznik główny) oraz inne materiały dydaktyczno-szkoleniowe np. tablet uczniowie nasi otrzymują gratis.

2. W jaki sposób można się dowiedzieć o ocenach dziecka?

Do dyspozycji rodziców są cały czas lektorzy prowadzący zajęcia. Służą Państwu pomocą w szkole, można się skontaktować z nimi telefonicznie. We wszelkich sprawach administracyjnych można skonsultować się Biurem Regionalnym, którzy udzielą Państwu wszelkich informacji w każdym zakresie dotyczącym spraw bieżących. Dodatkowo sugerujemy korzystanie z dziennika elektronicznego który znajduję się w głównym menu strony pak.edu.pl

3. Jak prowadzone są zajęcia, tzn. ćwiczenia gramatyczne, mówienie, na co przede wszystkim kładziony jest nacisk?

Nasze kursy prowadzimy w oparciu o dominujące w nowoczesnej dydaktyce języków obcych podejście komunikacyjne, które doskonale wpisuje się w oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Metody, strategie i techniki nauczania realizowane w ramach tego podejścia umożliwiają położenie nacisku na rozwój kompetencji komunikacyjnych. Taka formuła zajęć sprzyja kształceniu sprawności interakcyjnych - skutecznego porozumiewania się oraz przekazywania i uzyskiwania informacji. Praca w grupie umożliwia wykorzystywanie bogatszego zestawu ćwiczeń niż tylko ćwiczenia gramatyczne i mówienie.

4. Jaki dokument otrzymuje się na zakończenie kursu?

Po zakończeniu kursu języka obcego z wynikiem pozytywnym J , oraz z frekwencją minimum 80% Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN III/1, który określa poziom zaawansowania kursanta. POZIOMY

5. Czy na zajęciach zadawane są jakieś zadania, czy są one obowiązkowe?

Zadania i ćwiczenia zadawane podczas lekcji są jej częścią, więc udział w nich jest obowiązkowy i ma wpływ na końcową kwalifikację.

6. W jaki sposób można wpłacać pieniądze za kurs. Czy jest możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty? Czy w takim przypadku jest dodatkowa opłata?

Opłatę za kurs można uiszczać w dwóch formach: gotówką - konsultantowi przy zapisie lub na konto szkoły PAK wskazane w zakładce KONTAKT.

7. W tym roku kończę Kolegium Nauczycielskie. Jakie kryteria muszę spełniać, aby mieć szansę na zatrudnienie w Państwa szkole?

Musi Pan/Pani wykazać się zarówno biegłą znajomością języka obcego, jak i przygotowaniem metodycznym do nauczania danego języka. Ponadto, aby zostać lektorem w PAK trzeba być osobą sympatyczną i energiczną. Bardzo ważnym dla nas aspektem jest komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy. Metodyk będzie chciał także poznać Pani kompetencje metodyczne, inwencję i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

8. Zawsze miałam kłopoty z mówieniem w języku obcym. Dodatkowo moja nauka, niestety była bardzo niesystematyczna. Chcę spróbować podjąć pracę w UK. Co mogę zrobić, aby jak najskuteczniej nauczyć się komunikować po angielsku?

Wszystko zależy od stopnia zaawansowania. Być może, że wystarczy kurs konwersacyjny English Proununciation, które pomoże przełamać barierę w mówieniu i nauczy biegłości wypowiedzi. Jeśli natomiast zaległości wynikające z niesystematycznej nauki sięgają podstaw gramatycznych wtedy sugerowałabym podjęcie kursu ogólnego.

9. Na rynku jest mnóstwo kursów językowych na CD. Podobnie z podręcznikami - samouczkami. Co Pani metodyk sądzi o takiej formie nauki?

Samodzielna nauka języka obcego to kwestia systematyczności i motywacji. Tego typu kursy to bardzo dobra rzecz, jednakże nie można zapominać o pewnym wadach tej formy uczenia się. Samodzielna nauka może dać bardzo wiele, ale nie może umożliwić uczniowi konwersacji, poprawiania jego błędów ani odpowiedzieć na jego pytania i rozwiać wątpliwości. Dlatego też, jeśli ktoś zdecyduje się na tego typu kurs językowy powinien zatroszczyć się o to, aby jednak nie był to jedyny jego kontakt z językiem.

10. Zastanawiam się nad kursem językowym. Z drugiej strony może lepsze byłyby korepetycje.

Zarówno jedna jak i druga forma jest dobra w zależności od potrzeb ucznia. Jeśli Pan/Pani zamierza rozwijać swoje umiejętności językowe należy pamiętać o tym, że korepetycje nie dają możliwości pracy w grupie, czyli np. dyskusji. Praca w grupie bardziej motywuje do nauki. Ponadto, korepetycje zawsze charakteryzują się mniejsza systematycznością: odwołania, brak prac domowych, brak jasnego planu nauki zakończyły już niejedną współpracę. Tymczasem kurs językowy realizowany jest według ustalonego planu, lektor zadaje prace domowe a grupa motywuje do dotrzymania tempa nauki. Z drugiej strony nie można przecenić indywidualnego podejścia, jakim charakteryzują się konwersacje.

11. Uczę się języka obcego całe życie i mam wrażenie, że dalej nic nie potrafię.

Takie komentarze są, z przykrością stwierdzam, bardzo częste. Większość z nas uczy się języków obcych od podstawówki. Tyle lat i nic. Dlaczego? Przyczyn jest wiele. Są to między innymi niesystematyczność oraz długie przerwy w uczeniu się języków obcych. Kolejnym czynnikiem warunkującym efektywność uczenia się jest sposób, w jaki wiedza jest nam przekazywana, a zatem im ciekawsze zajęcia, lepiej dobrane materiały i program nauczania oraz poziom, tym szybsza i skuteczniejsza nauka.

12. Jak ważna jest dyscyplina pracy w uczeniu się języków obcych?

Jest jej nieodłączną częścią. Tylko systematyczna praca i powtarzanie materiału daje rezultaty. Nie należy, więc do nauki języka obcego podchodzić w stylu studenckim, czyli rozpoczynać naukę na tydzień przed testem. Przez tego typu praktyki powstają zaległości. Póki jeszcze można je zdefiniować, jest szansa na ich nadrobienie, ale po dłuższym czasie niezbędna staje się gruntowana powtórka całości materiału.

13. Czy zadawanie prac domowych jest konieczne w procesie nauczania?

Tak. Dzięki pracom domowym utrwalamy nowy materiał i ćwiczymy go. Ponadto jest to nasz dodatkowy kontakt z językiem obcym poza lekcjami.