Należy umieć posługiwać się biegle językiem niemieckim w wybranej przez siebie dziedzinie : "Literatura niemiecka", "Nauki gospodarcze", "Nauki przyrodnicze", a także wiedza o społeczeństwie. Egzamin potwierdza kompetencje językowe zbliżone do tych, jakie posiadają osoby posługujące się językiem niemieckim, jako językiem ojczystym. Jest to najwyższy dyplom potwierdzający znajomość języka niemieckiego jako języka obcego zdobyty poza studiami uniwersyteckimi. Podobnie jak dyplom KDS zwalnia on z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wyższe uczelnie w Niemczech.


Można go zdawać dwa razy do roku: w maju i listopadzie w oddziałach Instytutu Goethego oraz w autoryzowanych centrach na całym świecie.
Termin zgłaszania - na dwa miesiące wcześniej.
Opłata za egzamin: 710 zł.

Goethe Instytut Inter Nationes Warschau
Pl. Defilad 1 Pałac Kultury i Nauki p.10
01 - 901 Warszawa
fax: 656 60 52, tel: 656 60 50