Należy wykazać się umiejętnością samodzielnego opracowania autentycznego tekstu na wysokim poziomie językowym. Wysławiać się biegle w mowie i w piśmie oraz posiadać przekrojową wiedzę na temat kultury i społeczeństwa krajów niemieckojęzycznych. Składa się z pięciu części: czytanie, pisanie, mówienie, gramatyka, dyktando. Wymaga umiejętności płynnego wysławiania się na dowolny, również specjalistyczny temat. Egzamin ten jest uznawany na całym świecie. Dyplom uzyskany po egzaminie jest wystarczającym dowodem znajomości języka niemieckiego do podjęcia studiów w Niemczech. Zwalnia on ze wstępnego egzaminu z języka niemieckiego na wielu uniwersytetach w Niemczech.


Opłata za egzamin: 620 zł.
Przeprowadzany jest przez Instytut Goethe w maju i grudniu

Goethe Instytut Inter Nationes Warschau
Pl. Defilad 1 Pałac Kultury i Nauki p.10
01 - 901 Warszawa
fax: 656 60 52, tel: 656 60 50