Należy posiadać kompetencje językowe na poziomie egzaminu "Zentrale Mittelstufenprüfung" i specjalne przygotowanie w zakresie słownictwa fachowego i wiedzy zawodowo-fachowej w dziedzinie gospodarczej. Egzamin potwierdza umiejętność pisemnego i ustnego porozumiewania się w sprawach dotyczących procesów zachodzących w gospodarce. Uzyskany dyplom może mieć duże uznanie i odgrywać znaczącą rolę przy zatrudnieniu w firmach krajów niemieckojęzycznych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Koszt egzaminu wynosi ok. 500 zł

Goethe Instytut Inter Nationes Warschau
Pl. Defilad 1 Pałac Kultury i Nauki p.10
01 - 901 Warszawa
fax: 656 60 52, tel: 656 60 50