Zentrale Oberstufnprufing (ZOP)

Egzamin dla zaawansowanych. Wymaga dobrej znajomości potocznego języka i rozumienia autentycznych niemieckojęzycznych tekstów. Składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej, sprawdza rozumienie (trzeba np. wykonywać podane instrukcje) oraz znajomość kultury i geografii Niemiec.

Świadectwo uzyskane po pomyślnie zdanym ZOP zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wszystkich uczeniach i uniwersytetach w Niemczech

Egzamin przeprowadza się dwa razy do roku: w maju i w listopadzie.

Goethe Instytut Inter Nationes Warschau
Pl. Defilad 1 Pałac Kultury i Nauki p.10
01 - 901 Warszawa
fax: 656 60 52, tel: 656 60 50