• jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego wymaganym w biznesie; w ramach BEC wyróżnia się 3 poziomy: BEC preliminary (na poziomie PET), BEC vantage (na poziomie FCE) i BEC higher (na poziomie CAE); BEC vantage i BEC higher są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej; jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; jest ważny bezterminowo

 • Egzamin składa się z 3 części tzw. Papers:

  • Reading/Writing 1 godz. 30 min.-2 godz. 10 min. (czas trwania w zależności od poziomu egzaminu)

  • Listening ok. 40 min.

  • Speaking ok. 12-16 min.

 • Skala ocen: BEC preliminary ma 2 oceny pozytywne (Pass with Merit, Pass) i 2 oceny negatywne (Narrow Fail, Fail), natomiast BEC vantage i BEC higher - 3 oceny pozytywne (A, B, C) i 2 oceny negatywne (D, E).

 • Koszt egzaminu wynosi ok. 290 zł (BEC preliminary),
  520 zł (BEC vantage), 610 zł (BEC higher).