Key English Test (KET)

    Jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym; kandydaci muszą wykazać się umiejętnością porozumiewania się w sytuacjach z życia codziennego; wymagane jest ok. 180-200 godzin nauki; jest ważny bezterminowo; w Polsce sesja egzaminacyjna jest tylko w maju

    Egzamin składa się z 3 części tzw. Papers:

        Reading/Writing 1 godz. 10 min.

        Listening ok. 30 min.

        Speaking ok. 8-10 min.

    Skala ocen: KET ma 2 oceny pozytywne (M, P) i 2 oceny negatywne (N, F); osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 70-75% punktów, aby uzyskać ocenę P; nie ma ocen za poszczególne części testu; część pisemna jest oceniana w W. Brytanii, natomiast część ustna w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Koszt egzaminu wynosi ok.: 265 zł