Jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego na poziomie pre-intermediate; kandydaci muszą wykazać się umiejętnością porozumiewania się w sytuacjach towarzyskich i związanych z pracą; wymagane jest ok. 350 godzin nauki; jest ważny bezterminowo; w Polsce sesja egzaminacyjna jest w maju i listopadzie. Egzamin składa się z 3 części tzw. Papers:

        Reading/Writing 1 godz. 30 min.

        Listening ok. 30 min.

        Speaking ok. 10-12 min.

    Skala ocen: PET ma 2 oceny pozytywne (M, P) i 2 oceny negatywne (N, F); osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 70-75% punktów, aby uzyskać ocenę P; nie ma ocen za poszczególne części testu

Koszt egzaminu wynosi ok.: 280 zł