Gdzie? Kiedy? W jaki sposób?

 • na terenie szkoły ? bezpiecznie i wygodnie
 • w dogodnych terminach ? ustalonych wspólnie z rodzicami i dziećmi
 • z naciskiem na komunikację
 • w kameralnych grupach 6-10 osób, (średnia w 2016 roku 7,5 osób)
 • z gwarancją wykonania pełnego programu godzinowego kursu

Co każdy uczestnik kursu otrzymuje?

 • tablet 7 z materiałem leksykalnym audio i video
 • komplet podręczników renomowanych wydawnictw Oxford University Press, Pearson, Hueber
 • świadectwo na oficjalnym druku MEN III/1
 • przyjazną atmosferę zajęć

Polska Akademia Kształcenia organizuje kursy języka angielskiego i niemieckiego według poniższych zasad:

 • Prezentujemy naszą ofertę kursów dzieciom lub rodzicom w wybranych szkołach publicznych.
 • Doradcy edukacyjni spotykają się z zainteresowanymi uczniami/rodzicami.
 • Zapisujemy słuchaczy na kurs.
 • Przydzielamy uczestników kursu do grup na odpowiednim poziomie znajomości języka.
 • Wspólnie z uczniami ustalamy terminy zajęć dydaktycznych.
 • Na pierwszych zajęciach dydaktycznych lektor przeprowadza indywidualne rozmowy ze Słuchaczami lub test kwalifikujący do odpowiedniego poziomu językowego.
 • Lektor po pierwszych zajęciach biorąc pod uwagę wyniki testów i rozmów indywidualnych dobiera odpowiedni podręcznik dla danej grupy uczniów.
 • Na kolejnych zajęciach przekazujemy podręczniki, sprzęt audiowizualny który staje się własnością kursanta
 • Lektor prowadzi zajęcia wg przyjętego systemu, przy określonej liczbie godzin lekcyjnych.
 • W trakcie nauki przeprowadzane są testy kontrolne oraz są monitorowane postępy uczniów.
 • Po zakończeniu każdego etapu nauki, uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu na druku według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.