DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSU

Program SCTPU prowadzony w systemie zajęć popołudniowych obejmuje 60 godzin lekcyjnych, uporządkowanych w dwie sesje 30-godzinne; w każdej sesji 15 spotkań po 2 godziny lekcyjne.

Kto prowadzi kurs:

  • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogów, psychologów, terapeutów,
  • wymienieni specjaliści pomagają rozwiązywać problemy związane z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

 

Profesjonalizm naszych wykładowców sprawdza się poprzez:

  • fachową wiedzę,
  • umiejętność motywowania uczniów do twórczego wysiłku, co sprzyja osiąganiu przez nich jak najlepszych efektów nauczania,
  • stwarzanie przyjaznych warunków dla bezstresowej nauki,
  • korzystanie z wielu metod i pomocy naukowych podnoszących w znacznym stopniu atrakcyjność zajęć,
  • zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia, dostosowując metody oraz techniki do jego potrzeb i możliwości rozwojowych.