EFEKTY KURSU SCTPU

 

 • poznanie technik pamięciowych
 • skuteczne uczenie się
 • rozwinięcie wyobraźni i kreatywności ucznia
 • rozwijanie umiejętności twórczego i logicznego myślenia
 • umiejętne organizowanie własnej pracy
 • poprawa koncentracji uwagi
 • nabycie umiejętności sporządzania notatek nielinearnych
 • poprawa pamięci długotrwałej
 • opanowanie zasady wykonywania powtórek
 • zwiększenie motywacji do pracy i nauki
 • znaczne skrócenie czasu nauki
 • nabycie umiejętności współdziałania w grupie
 • eliminowanie stresu związanego z nauką
 • prawidłowy rozwój w oparciu o harmonię myśli i ruchu (synchronizacja półkul mózgowych)