EFEKTYWNE SPORZĄDZANIE NOTATEK


Notowanie nielinearne - sieć skojarzeniowa stanowi podstawę dobrego opanowania materiału przez ucznia. Kształtowanie umiejętności tworzenia sieci jest bardzo pomocne w nauce ze zrozumieniem, gdyż widoczne relacje między pojęciami znacznie pomagają w zrozumieniu i zapamiętywaniu nowych faktów. Dzięki notatkom nielinearnym uczeń potrafi szybko wyodrębnić tematy główne i szczegółowe w tekście. Notatki są pomocne w każdej dziedzinie wiedzy przy analizowaniu informacji. Wykorzystuje się tutaj wszystkie mnemotechniki.