ELEMENTY GIMNASTYKI MÓZGU

Elementy "Gimnastyki Mózgu" dra Paula Dennisona i Gail Dennison pomagają w wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu samostrukturalizującego uczenia się (doświadczania) i twórczej samorealizacji jednostki. "Gimnastyka Mózgu" poświęcona jest naturalnemu rozwojowi osobowości ucznia. Przedstawia sposoby "ożywiania mechanizmów pracy mózgu przez naturalny fizyczny ruch ciała". Ruch fizyczny i rozwój intelektualny są ściśle ze sobą powiązane, rozwój ucznia powinien więc kroczyć naturalną drogą w oparciu o integrację myśli i ruchu. "Gimnastyka Mózgu" stymuluje pracę lewej i prawej półkuli, co powoduje rozwój procesów emocjonalno-motywacyjnych (spostrzeganie, pamięć, wyobraźnia, myślenie twórcze i logiczne). Lewa półkula mózgu odpowiedzialna jest za myślenie logiczne, ścisłe i analizę, natomiast prawa za myślenie twórcze, wyobraźnię i syntezę.