MNEMOTECHNIKI

  • Alfabet cyfrowo-literowy (ułatwiający zapamiętywanie dat historycznych oraz liczb);
  • Technika haków (zapamiętywanie informacji zawartych w systematykach, np. poczet królów, dzieje Ziemi, budowa komórki, grupy pierwiastków w układzie okresowym);
  • Technika łańcucha (zapamiętywanie informacji zawartych w systematykach, np. bogactwa naturalne, dzieła literackie, planety Układu Słonecznego);
  • Technika "słów kluczy" (zapamiętywanie informacji zawartych w mapach, nazw pierwiastków chemicznych i wzorów, słów języka obcego, trudnych wyrazów ze słownika, tytułów dzieł literackich, nazwisk, systematyki zwierząt, nazw państw i stolic);
  • System powtórek.