RELAKSACJA - SPOSÓB NA STRES


Techniki relaksacyjne są jednym ze sposobów przekształcania stresu związanego z uczeniem się w pozytywną energię. Systematycznie stosowane efektywnie eliminują zaburzenia związane ze stresem. Zaproponowane techniki relaksacji pomagają nie tylko w nauce i doskonaleniu pamięci, ale i w wielu trudnych, codziennych sytuacjach ucznia.