TWÓRCZE I LOGICZNE MYŚLENIE

  • Ćwiczenia stymulujące twórcze i logiczne myślenie oparte są na atrakcyjnym i urozmaiconym materiale, dodatkowo wzbogaconym licznymi pomocami dydaktycznymi;
  • Ćwiczenia logiczne doskonalą umiejętność selekcji informacji i formułowania wniosków oraz kształtują sprawność przekazywania wiedzy w sposób precyzyjny i czytelny dla odbiorcy;
  • Ćwiczenia twórcze rozwijają kreatywność, wspomagają proces samokształcenia oraz prowokują do wykraczania poza ogólnie przyjęte schematy myślowe.