Aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook Express należy najpierw skonfigurować w nim swoje konto pocztowe. Aby tego dokonać proszę wykonać następujące czynności:

W menu należy wybrać:


Następnie

W tym momencie wyświetli się kreator zakładania konta pocztowego.
Należy go wypełniać następująco:

Nazwa wyświetlana to tekst, który wyświetla się w polu nadawcy maila

W polu e-mail należy wpisać... swój adres e-mail (całą nazwę).

Serwery POP3 i SMTP zostały podane w mail'u z danymi konta. Powstają one przez dołożenie członu mail przed nazwą domeny - mail.pak.edu.pl

Następnie proszę wpisać pełny adres e-mail oraz hasło otrzymane od PAK

Teraz można zakończyć działanie kreatora.

Proces uruchomienia konta zakończy się.