DORADCY EDUKACYJNI

Doradca edukacyjny reprezentujący Polską Akademię Kształcenia dociera do klienta przedstawiając naszą placówkę oraz propozycję edukacyjną. Udziela wyczerpujących informacji, umożliwia klientowi zapoznanie się z naszą szkołą, a jednocześnie służy radą, wskazując optymalne rozwiązania edukacyjne.

LEKTORZY

Lektorzy Polskiej Akademii Kształcenia to ambitni, kreatywni, sympatyczni i zaangażowani ludzie, dla których nauczanie języków jest życiową pasją. Wszyscy przygotowani do pracy z naszymi Słuchaczami i zawsze gotowi służyć im pomocą. Wybierani według predyspozycji do pracy z daną grupą wiekową.

Nauczają i sami się uczą. Regularnie uczestniczą w programach szkoleniowych i warsztatach metodycznych.

Są punktualni i obowiązkowi. Lubią uczyć - są pasjonatami swojej pracy. Są nauczycielami z powołania.

Aby uczyć w naszej szkole muszą posiadać odpowiednie wykształcenie i co równie ważne, ciekawą osobowość - każdy z nich to barwna postać z oryginalnymi zainteresowaniami. Ich lekcje to nie tylko przekazywanie wiadomości, ale także bardzo dużo dodatkowych ciekawych ćwiczeń i atrakcyjnych zadań do wykonania. Na zajęciach nie ma stresu, a małe grupy pozwalają nauczycielom na indywidualny kontakt z każdym uczniem i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości.

Tylko u nas lektorzy oprócz wysokich kwalifikacji i doskonałych umiejętności językowych znają wszystkie sekrety efektywnego i szybkiego nauczania.

Obowiązki lektorów PAK

W skład obowiązków nauczycieli wchodzi, poza nauczaniem, wiele dodatkowych rzeczy. Przede wszystkim lektorzy odpowiadają za dostosowanie poziomu kursu do poziomu Słuchaczy. Lektorzy PAK skrupulatnie prowadzą dzienniki zajęć wszystkich grup, w których uczą. Są tam szczegółowe informacje dotyczące frekwencji, tematy wszystkich zajęć, wyniki wszystkich testów (kartkówek, testów semestralnych, testów ze słownictwa, testów gramatycznych, prac pisemnych itp.).

METODYCY

To prawdziwe wsparcie duchowe i merytoryczne lektorów PAK! Kierują na co dzień pracą lektorów i zawsze służą im radą - pomogą przygotować lekcję, dobrać odpowiednie formy pracy, znaleźć ciekawe materiały. Wspólnie z lektorami rozwiązują także bieżące problemy związane bezpośrednio z prowadzonymi kursami. Metodycy PAK odgrywają kluczową rolę w kreowaniu procesu nauczania - ich zadaniem jest przygotowanie programów nauczania i dobór odpowiednich podręczników kursowych. Czuwają także nad utrzymaniem wysokiego poziomu świadczonych przez szkołę usług edukacyjnych, sprawując nadzór nad prawidłowością przebiegu zajęć i realizacją programu nauczania.

TRENERZY

Kadrę trenerską PAK stanowi kilkunastoosobowy zespół doświadczonych, zawodowych trenerów oraz psychologów, co pozwala realizować nawet największe projekty szkoleniowe. Wszyscy mają bogate doświadczenie menedżerskie i sprzedażowe. Reprezentują różne szkoły i kierunki nauk społecznych i zarządzania. Ich umiejętności poddawane są stałej weryfikacji przez klientów oraz w wewnętrznych procedurach.