METODA KOMUNIKATYWNA

Jest skuteczna, ponieważ kładzie nacisk na mówienie, co stanowi naturalny, pierwszy krok w nauce nowego języka. Aktywne konwersacje prowadzone przez nauczyciela przygotowują do komunikacji w najróżniejszych sytuacjach. Metodyka przyjęta przez Polską Akademię Kształcenia łączy maksimum postępu i praktyki komunikacyjnej. Skupia się na rozwijaniu biegłej znajomości języka, pewności siebie i dokładności, przy jednoczesnym doskonaleniu czterech podstawowych sprawności językowych: czytania, pisania, słuchania i mówienia. Wynikiem przyjętej metody jest skuteczna komunikacja, poprzez którą słuchacze uczą się, jak naprawdę wykorzystywać znajomość języka w życiu codziennym. Wszystkie wspomniane sprawności spełniają ważną rolę i wszystkie mogą mieć charakter komunikacyjny.


Wszystko po to, byś swobodnie i skutecznie komunikował się w języku obcym.


Poziom językowy uczestników każdej grupy JEST JEDNAKOWY - sprawdzamy to testem wstępnym bądź rozmową z lektorem kwalifikującą do odpowiedniej grupy - dzięki temu nauka odbywa się we właściwym tempie i bez stresu - nikt nie odbiega od poziomu grupy, nowy materiał nie jest ani zbyt łatwy ani zbyt trudny. Pamiętamy o tym, że nauka języka to nie tylko nauka mówienia, ale również nauka pisania, czytania czy rozumienia ze słuchu.

 


Kogo wybrać na lektora Polaka czy "native speaker`a"?

W początkowym etapie nauki zdecydowanie Polacy. Z wielu przyczyn. Lepiej tłumaczą gramatykę (sami musieli się jej kiedyś nauczyć, wiedzą gdzie tkwią problemy, potrafią przewidzieć z czym słuchacze mogą mieć kłopoty). Lepiej uczą leksyki - i nie chodzi tu o dosłowne podawanie polskich odpowiedników obcych słówek. Znając specyfikę języka polskiego potrafią wskazać podobieństwa lub różnice z językiem obcym, dobrać odpowiednie ćwiczenia. Uważamy, że tłumaczenie gramatyki, porównywanie struktur języka obcego i polskiego oraz wyjaśnianie celowości istnienia pewnych zjawisk gramatycznych stanowi nieodłączny element w nauce języka obcego.

Dlatego z pełną świadomością zdecydowaliśmy się na zatrudnienie wyłącznie polskich lektorów.

Przyjęte przez nas założenia sprawdzają się w praktyce - już po roku nauki słuchacze wykazują spory postęp komunikacyjny.