Polska Akademia Kształcenia jest niepubliczną placówką oświatową nadzorowaną przez wrocławskie Kuratorium Oświaty, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Wrocław pod numerem 14/2005. Prowadzi działalność m. in. w zakresie nauczania i doskonalenia języków obcych, technik pracy umysłu, szybkiego czytania, a także szkoleń dla firm.
Wspieramy aktywnie oświatę publiczną w kształceniu dzieci i młodzieży, współpracując z około 100 szkołami na terenie Dolnego Śląska, Lubuskiego, Opolszczyzny oraz Wielkopolski,  realizujemy cele edukacyjne przy wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania i nowoczesnych technologii informatycznych.

Nasze kursy prowadzimy w oparciu o dominujące w nowoczesnej dydaktyce języków obcych podejście komunikacyjne, które doskonale wpisuje się w oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Metody, strategie i techniki nauczania realizowane w ramach tego podejścia umożliwiają położenie nacisku na rozwój kompetencji komunikacyjnych. Taka formuła zajęć sprzyja kształceniu sprawności interakcyjnych - skutecznego porozumiewania się oraz przekazywania i uzyskiwania informacji. Szczegółowe metody dopasowujemy do potrzeb grupy lub osób indywidualnych.Zapraszamy! Na naukę nigdy nie jest za późno.