Business English


Polska Akademia Kształcenia organizuje szkolenia językowe, uczy oraz przygotowuje do egzaminów firmy, instytucje i urzędy.


Nasza oferta obejmuje następujące kursy:

  • języka ogólnego General English - nauczanie prowadzone jest w oparciu o metodę komunikatywną rozwijającą umiejętności w zakresie swobodnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życiowych;
  • języka specjalistycznego i zawodowego np. English for Office Skills, English for Business, dla osób mających solidne podstawy językowe, pragnących w krótkim czasie opanować słownictwo zawodowe - specjalistyczne kursy branżowe dla różnych grup zawodowych;
  • konwersacje - Conversation; doskonalenie umiejętności komunikowania się i wymowy;
  • indywidualne - One-to-One; przygotowane według potrzeb klienta dla prezesów, dyrektorów, zarządu firm oraz kadry kierowniczej;
  • przygotowujące do egzaminów: English for Examination:

FCE - First Certificate in English,
CAE - Certificate in Advanced English,
CPE - Certificate of Proficiency in English,
BEC - Business English Certificate


Zawodowe szkolenia językowe


Specjalizując się w nauczaniu języka angielskiego, ogólnego i zawodowego wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, które polskim firmom na trudnym rynku kontaktów międzynarodowych, stawia współczesna rzeczywistość. Dobra znajomość języków obcych jest elementem osobistego i zawodowego rozwoju pracowników firm, przedsiębiorstw i urzędów. Główny cel naszego nauczania - umiejętność swobodnego porozumiewania w języku angielskim jest jednym z warunków prawidłowego rozwoju firmy, sprawnego funkcjonowania urzędu czy instytucji.


Organizacja szkolenia
Współpracę z klientem rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy jego potrzeb językowych. Mówimy tu zarówno o języku ogólnym jak i szkoleniach dotyczących języka zawodowego. Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i zapoznaniu się ze specyfiką pracy w firmie przygotowujemy indywidualny program szkolenia dla każdej z grup określający cel, treść nauczania, odpowiedni dobór materiałów dydaktycznych oraz terminów zajęć. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, a język ojczysty jest używany tylko w początkowej fazie nauczania do tłumaczenia wypowiadanych kwestii. Monitorujemy przebieg szkolenia prowadząc nadzór metodyczny nad jego realizacją, a także przygotowujemy raporty o postępach uczestników kursu.