Szkolenia dla firm


Rosnące oczekiwania coraz trudniejszego i dynamicznie rozwijającego się rynku, wymagają zmian i ciągłego rozwoju, w takich dziedzinach jak handel, zarządzanie, sprzedaż i dbałość o wizerunek osób w firmie. Dlatego z uwagi na naszych Klientów również i my udoskonaliliśmy nasze propozycje szkoleń i treningów w tym właśnie zakresie.
Oferta przygotowana jest zarówno dla firm zainteresowanych kompleksową i długofalową współpracą, jak i tych, które oczekują specyficznych, jednorazowych działań. Proponowane moduły szkoleniowe są wynikiem doświadczeń naszych klientów i kadry trenerskiej. Powstały w oparciu o tendencje rynkowe i sugestie instytucji zamawiających szkolenia.
Wspólnie z klientem szukamy takich rozwiązań, które najlepiej powiążą jego bieżące możliwości i potrzeby szkoleniowe z perspektywiczną strategią długoterminowego rozwoju. Duży nacisk w szkoleniach kładziemy na część praktyczną. Standardem działań jest wykorzystywanie aktywnych metod nauczania. Dlatego nasze programy w całości konstruowane są w oparciu o uczenie się poprzez działanie. Uczestnicy stawiani są wobec określonych problemów, w obliczu których muszą wypracować optymalną strategię, wytyczyć cele, efektywnie komunikować się, wykorzystując swoje doświadczenie.

Prowadzimy szkolenia rozwijające kompetencje osobiste:

 • komunikacja
 • asertywność
 • autoprezentacja
 • praca głosem
 • kontrola emocji

Szkolenia handlowe:

 • sztuka sprzedaży
 • negocjacje handlowe
 • sprzedaż produktu przez telefon
 • profesjonalna prezentacja
 • windykacja


Szkolenia menedżerskie:

 • zarządzanie czasem
 • motywowanie
 • coaching
 • rozwiązywanie konfliktów